Literatură

Satul Goia este menţionat în romanul Răscoala de Liviu Rebreanu. Există un pasaj în care Miron Iuga priveşte conacele de pe moşiile învecinate incediate de către ţăranii răsculaţi:

Spre Curteanca însă, mai la stânga, ardea conacul lui Popescu-Ciocoiu, apoi în jos, pe valea Teleormanului, conacul generalului Dadarlat la Humele şi al lui Ioniţă Rotompan la Goia. „Ei săracul Ioniţă! Îşi zise Miron. Şi pe dânsul l-au prădat…”. Focul de la Goia apărea, de unde privea bătrânul, alături de Ruginoasa, dar mult mai viu, semn că începuse mai târziu.

Curteanca, Humele şi Goia există şi sunt sate apropiate. Romancierul a respectat aici adevărul geografic. În schimb Popescu-Ciocoiu, generalul Dadarlat şi Ioniţă Rotompan sunt personje imaginare care nu au existat niciodată în realitate.